Astrid Reistad - - Trøndelag

Astrid Reistad sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon