Asle Aase - - LO Norge

Asle Aase sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon