Arnstein Kolstad - - Trøndelag

Arnstein Kolstad sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon