Ann Elise Hildebrandt - - LO Norge

Ann Elise Hildebrandt sitt innlegg i dagsorden pkt. 7 Den faglige og politiske situasjonen