Anita Johansen - - LO Norge

Anita Johansen sitt innlegg i dagsorden pkt. 7 Den faglige og politiske situasjonen