Anders Hovind - - Viken

Anders Hovind sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon