Alida Johanne Domaas - - LO Norge

Alida Johanne Domaas sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon