Terje Olav Olsson

Terje Olav Olsson sitt innlegg til dagsorden pkt. 4 Regnskap