Stian Sagvold

Stian Sagvold sitt innlegg i dagsorden pkt. 2 Konstituering