Roger Heimli

Roger Heimli sitt innlegg til dagsorden pkt. 6 Vedtekter