Peggy Hessen Følsvik - - LO Norge

Peggy Hessen Følsvik sitt innlegg til dagsorden pkt. 2 Konstituering