Peggy Hessen Følsvik - åpningstale

Peggy Hessen Følsvik sin åpningstale