LO sine regioner i Norge Et kart over Norge med klikkbare regioner som viser LO sine Regioner. Ved klikk vises regionen sin tekst i regionslisten
closed icon

Troms og Finnmark

LO i Sør-Varanger

 • 08.00 Flaggheising og Kirkenes hornmusikk spiller på torget
 • 08.20 Blomsternedleggelse ved Ellisif og Andreas Wessels grav på kirkegården ved Kirkenes skole. Korpset spiller.
 • 09.00 Markering ved Rallarmonumentet i Bjørnevatn. Appell ved Hedda Salbu, LOs ungdomssekretær i Troms og Finnmark.
 • 10.00 Kransnedleggelse ved Wesselborgen
 • 10.15 Kransnedleggelse ved Bibliotekparken ved monumentet over falne kamerater under 2. verdenskrig. Fra Wesselborgen via bibliotekparken og til torget vil det gå en prosesjon med fagforeninger, partier, og korpset. I fronten av denne prosesjonen skal Nordens klippes opprørsfane - Ned med tronen, alteret, og pengeveldet gå.
 • 10.30: Folkemøte på torget.
  • Appell ved Theresa Håbeth Holand (Rødt) ved Krigsmødremonumentet
  • Taler for dagen
   Amy Brox Webber, stortingskandidat Finnmark SV Lena Norum Bergeng, (trolig nyvalgt) ordfører, Arbeiderpartiet
  • Kulturelt innslag ved Annelise Sneve Steinbakk

Smittevernsbestemmelser for arrangementet på torget.
- Det er tillatt med 200 personer. De som deltar må registrere seg ved ankomst.
- Torget blir sperret av og inngang til torget blir ved fontena.
- Torget åpnes opp kl. 10.00. Vi oppfordrer alle å komme tidlig slik at vi unngår trengsel.
- Alle må holde to meter avstand til hverandre på torget.
- Personer som er syke, har symptomer, eller sitter i karantene må holde seg hjemme
- Det blir delt ut munnbind til alle som kommer.

Livesending på Facebook

Alle arrangementene vil blir streamet og sendt på Facebooksida til LO i Sør-Varanger. 1. maisendinga starter kl 0855 der blir det en generell politisk samtale med blant annet Rune Rafaelsen og Bjørn Johansen. I tillegg vil representanter fra AUF, SU, og Rødt holde appeller. 

LO i Tromsø

Digitalt arrangement.

 • kl. 10.00 Videoene med dagens talere og kulturelle innsalg blir tilgjengelig for strømming på www.samorg.no
 • kl. 11:00-13:00 1. mai-sending fra LO nasjonalt blir tilgjengelig for strømming på 1mai.no
 • kl. 17:00 Siste frist for å være med i det digitale toget. 

Hovedappellant: Pål Julius Skogholt (SV).

Internasjonal appell: Palestinakomiteen i Tromsø.

Kulturelle innslag: Styret i Creo, Troms, Finnmark og Svalbard.

Appeller: Marta Hofsøy (AP), Torill Nustad (8. mars-komiteen), Sigrid Bjørnhaug Hammer (SV), Amnesty International.

closed icon

Nordland

LO i Vesterålen

Digitalt tog via www.samorg.no fra kl. 11.00. Eget lokalt program arrangeres på  https://www.facebook.com/LOiVesteraalen.

LO i Mo i Rana

Fysisk

 • 08:00 Flaggheising i gatene.
 • 10:00 Kransenedleggelser, Mo Hornmusikk spiller.
 • 11:30 Et lite 1.mai tog med fanebærer og korps (ACPC).
 • Rana blad og Rana NO sender direkte fra kransenedleggelser og «1.mai tog».

Digitalt

Dette vises på sosiale media: Det lages en liten film om starten på fagbevegelsen i Rana.

LO i Rana og omegn deltar i digitalt tog sammen med andre lokalorganisasjoner. Her kan folk delta bak sin foretrukne parole.

closed icon

Trøndelag

LO i Trondheim

Fysisk arrangement med flaggheising fra kl. 08.00. Digitalt arrangement. Se program her. 

LO i Gauldal

Sending på Facebook fra kl. 10.00.

LO i Verdal

Sending på Facebook fra kl. 11.00.

LO i Levanger

Sending på Facebook fra kl. 11.00.

LO i Røros og Holtålen

Digital markering, Sending på Facebook kl. 13:00 her!

LO Stjørdal og Meråker

Sending på Facebook kl. 14:00 her!

LO i Inderøy og Leksvik

Markering i Mustrøparken kl. 14:00.

LO i Orkland og omegn

Digital markering. Sending på Facebook fra kl. 13.05.

LO i Steinkjer og omegn

Markering i sentrum kl. 12:00 og sending på Facebook kl. 18:00 her!

LO i Namsos og omegn

Se program her!

LO på Fosen

Sending på Facebook her!

LO i Oppdal og Rennebu

Sending på YouTube kl. 11.00 her!

LO i Selbu og Tydal

Samarbeider med Nea Radio om 1. mai sending.

closed icon

Møre og Romsdal

LO i Ytre Nordmøre

Programmet start kl.12.00 på facebook: LO Ytre Nordmøre Kristiansund

 • Kl. 12.00 Kanonsalutt fra Bautaen på Innlandet v/Geir Gjengstø Kranser/blomster er lagt ned på følgende steder
 • Blomster Spaniaforkjemperne v/inngang Folkets Hus
 • Krans på Kirkelandet gravsted på gravene til følgende; Helmer Madsen og Karl Aandahl, Ukjent alliert arbeider og alliert russisk soldat. Kransene legges ned av Ildrid Melby, og Karoline Viken Kallset (AP) holder appell
 • Krans på Knut Siem sin grav v/Nordlandet gravsted m/appell av Torill Brunsvik og trompetsolo av
 • Roser på 22. juli minnesmerket ved nylig opparbeidet minnested v/Kirkelandet kirke m/appell Berit Tønnesen (AP). 10 år siden hendelsen i år

Sending(starter etter kanonsalutt): Stein Kristiansen (R) er programleder i studio fra nye LO senter Langveien 19, han vil ha diverse gjester i studio, og alle kransnedleggelser og appeller er filmet og blir med i sendingen

LO i Åleseund og omegn

Levere kaker til alle sykehjem og holde minikonserter på 30 min ved sykehjemmene.

closed icon

Vestland

LO i Bergen og omland

 • Digital 1. mai i Bergen via Facebook.
 • Digital 1. mai på Voss fra. kl. 11.00 via Facebook.
 • Digital 1. mai i Øygarden via Facebook.
 • Digital 1. mai i Bjørnafjorden via Facebook.

LO i Indre Hardanger

Digitalt arrangement i samarbeid med Hardanger Folkeblad

LO i Nordhordaland

Digitalt arrangement på YouTube.

LO i Årdal

Digitalt arrangement med samarbeidspartner.

LO i Sogndal og omland

Digitalt arrangement.

LO i Ytre Sogn (Høyanger)

Digitalt arrangement med samarbeidspartner.

closed icon

Rogaland

LO i Dalane

Strømmes av Dalane Tidende kl. 13.00-14.30

LO i Stavanger og omegn

 • Kl. 09.00 Bekransning av de falnes graver og gravene for de sovjetiske krigsfangene Eiganes gravlund.
  Musikk ved Stavanger Janitsjar. Appell av leder i Stavanger AUF, Malin Høgsand Leirvåg
  Klikk her for å se (DIREKTE)
 • Kl. 10.00 Frokost i de tusen hjem – musikk og appeller.
  Lenke kommer senere (Opptak)
 • Kl. 11.00 Gudstjeneste i St Petri kirke
  avsluttes ved at klokkespillet spiller Internasjonalen. (opptak)
  Lenke kommer senere (Opptak)
 • Kl. 12.00 Musikkorps og fanemarkering på torget
  Jernbanens musikkorps spiller. (sendes direkte)
  Klikk her for å se (DIREKTE)
 • Kl. 13.00 Taler og appeller
  Hovedtaler: Hadia Tajik, nestleder i Arbeiderpartiet
  Ungdomsappell: Daniel Gudbrandsen, faglig ungdomssekretær i LO Rogaland
  Internasjonal appell: Adriana Sossa
  Kunstnerappell: Natasja Askelund
  Kulturinnslag ved Svein Tang Wa og Gunnar Roaldkvam
 • Kl. 19.00 Oppvarming før konserten. Kjell Reianes spiller.
 • Kl. 20.00 Konsert på Folken. (sendes også på nett)

LO i Sandnes og Gjesdal

 • Kl. 08:00 Flaggheising
 • Kl. 09:00 Velkomst hilsen ved leder Laine Wold
 • Kl. 10:00 Appell ved Ingrid Fiskaa, Stortingskandidat SV
  Musikkinnslag
 • Kl.11:00 Appell ved Frode Fjeldsbø, Ordfører Gjesdal kommune
  Musikkinnslag
 • Kl.12:00 Appell ved Stanley Wirak, Ordfører Sandnes kommune
 • Kl.13:00 Hedring av arbeidsveteranene ved Tom Kalsås, Stortingskandidat Arbeiderpartiet (Selve markeringen vil bli avholdt i Sykehusparken klokken 10.00)
  Musikkinnslag
 • Kl.14:00 Tale ved Hadia Tajik, Nesteleder Arbeiderpartiet og Stortingsrepresentant
  Musikkinnslag
 • Kl.15:00 Appell ved Mímir Kristjánsson, Stortingskandidat Rødt
 • Kl.16:00 Appell ved Lars Lea, leder AUF Sandnes
 • Kl.18:00 Takk for i dag ved leder Laine Wold
  Det vil i løpet av dagen bli lagt ut taler av partiledere i Arbeiderpartiet, Rødt og SV-sosialistisk venstreparti fra de respektive partiers markeringer.

LO i Nord-Rogaland

Sendingen gjøres tilgjengelig på YouTube kl. 09.00 1. mai: 
Varighet ca. 2 timer.

closed icon

Agder

LO i Kristiansand og omegn

Digital 1. mai-feiring via Facebook.

Gå i tog på nett via www.samorg.no

closed icon

Vestfold og Telemark

LO i Øvre Telemark

Sendingen går digitalt kl. 10.00 på facebooksiden deres: LO Øvre Telemark

LO i Vestmar

Sender video fra bekransningen av minnebautaen og Fernanda Nissen statuen kl. 12.00. Taler og appeller sendes kl. 14.00. Følg med på facebooksiden til: LO Vestmar

LO i Tinn

Sender kl. 15.00 – 16.00 på facebooksiden LO Tinn: LO Tinn.

LO i Grenland

Sender fra kl. 14.00 – 15.00 på www.ta.no og facebooksiden til LO Vestfold og Telemark 

LO i Tønsberg

Sender kl. 15.00 – 16.00 – via facebooksiden 1. mai komiteen i Tønsberg

LO i Horten

Digitalt på facebook, sjekk ut siden deres for mer informasjon: LO Horten

LO i Larvik

De sender på nett. Sjekk ut facebooksiden deres: LO Larvik

I tillegg sender LO-radioen en fyldig sending fra kl. 10.00 til kl. 16.00. Vi skal ha en prat med LO-lederen og Arbeiderpartilederen, samt en rekke appeller og samtaler fra folk i bevegelsen. Du kan lytte på Radio Grenland sin frekvens på FM eller DAB. I tillegg kan du lytte til hele sendingen på: www.radiogrenland.no

Digital solidaritetsmarkering fra Utvalg for internasjonal solidaritet, mangfold og inkludering i Fagforbundet Vestfold og Telemark, legges ut på Youtube: Få med deg solidaritetsmarkeringen her.

closed icon

Viken Oslo

LO i Drammen og omegn

Digital 1. mai-feiring. Gå i tog på nett via www.samorg.no

LO i Fredrikstad

LO i Fredrikstad er også med på felles 1. mai-toget. På ettermiddagen vil det bli en digital sending. Det blir sofasamtale, appeller, og kulturelle innslag. I tillegg vil det bli kransenedleggelse. Sendingen kan følges på Fredrikstad Blad med start kl. 16.00. 

LO i Sarpsborg

LO i Sarpsborg er med på felles 1. mai-tog. Det blir også lokale arrangement med appell, kultur og kransenedleggelse. Arrangementet starter kl. 13.00 og kan følges her.

LO i Moss og omegn

Det blir et digitalt arrangement med appeller, kultur og kransenedleggelse. Arrangementet starter kl. 10.00 til 11.00 og deles via facebook her.

LO i Buskerud

LOs lokalorganisajoner i "gamle Buskerud" arrangerer i år et felles digitalt arrangement, og dette finner du her.

LO i Halden

LO i Halden er også med på felles 1. mai-tog. I tillegg blir det et  lokalt med appeller og kulturelle innslag. Sendingen på starter på Facebook kl. 09.00.

LO i Viken Østfold

Gå i tog på nett! Digital feiring på www.samorg.no

LO i Oslo

Tradisjonen tro blir det allsang 30. april, også denne gangen på nett. Du kan se allsangkvelden med Sosialistisk kor i Oslo og dirigent Per Arne Olsen som har med seg Lars Klevstrand, sang og gitar, og Trond Lindheim på piano. LO i Oslos leder, Ingunn Gjerstad, holder kveldens politiske appell. Du kan se allsangen her fra kl. 18:30 fredag 30. april, dagen før den store dagen! Videoen er bare tilgjengelig til tirsdag kveld, den 4. mai, på grunn av rettighetsforhold. Så før det: Bli med å synge sanger hentet fra arbeiderbevegelsen sangskatter, historie og internasjonal solidaritet!

 • Kl. 08:00: Flaggheising, kort direktesending fra Youngstorget på direktesendt FB LO i Oslo
 • Kl. 09:00: Minnesmerket over Pellegruppa.
  • Tale ved Charlott Pedersen, styremedlem i LO i Oslo.
  • Minnesmerket over Osvaldgruppa og de falne fra NSB.
  • Tale ved Kjell Næss, nestleder i Norsk Jernbaneforbund.
  • Spaniamonumentet. Tale ved Nina Skranefjell, LO i Oslo internasjonalt utvalg.
  • Ved Pionerstatuen: Appeller ved Varin Hiwa, leder AUF i Oslo, Maja Elise Winge, leder Oslo Sosialistisk Ungdom og Agnes Selvær, leder Oslo Rød Ungdom.
   Ved Fredsmonumentet: Andreas Fosby, leder Oslo Nei til Atomvåpen.
 • Kl. 10:00 Talere for dagen:
  • Internasjonal appell ved Stuart Appelbaum om kampen for tariffavtale ved Amazon i Bessemer USA.
  • Bjørnar Moxnes, leder Rødt
  • Audun Lysbakken, leder for Sosialistisk Venstreparti.
  • Jonas Gahr Støre, leder Arbeiderpartiet.
  • Ingunn Gjerstad, leder for LO i Oslo, om våre krav.
 • Kl. 11 til 13: LOs sending på www.lo.no/1mai.
 • Kl. 14:00: Finn ditt tog og gå i tog på samorg.no (det skal være mulig å stille seg opp fra fredag. Toget telles kl. 17 på 1. mai. 
 • Kl. 17.30: Quiz direktesendt
 • Kl. 19.00 Strømming med Gatas parlament

LO i Follo

Digitalt arrangement.

LO på Nedre Romerike

Digital 1. mai-feiring på Facebook.

LO på Øvre Romerike

Har et digitalt arrangement sammen med AP, SV og Rødt, dette starter kl. 08.00 med flaggheising.

LO i Asker og Bærum

Digital feiring på Facebook fra kl. 10.00.

Gå i tog på nett via www.samorg.no

closed icon

Innlandet

LO i Vestoppland

Info og livestream på 1mai.loivestoppland.no og facebook.com/LOiVestoppland

Delta i digitalt 1. maitog med paroler: samorg.no

 • 09.30 Kransenedleggelser i distriktet, ved husmanns-, krigs-, og 22. julimonumentene.
 • 09.50 Tale ved 22. julimonumentet Gjøvik, ved fylkesordfører Even Aleksander Hagen (AP).
 • 10.00 Valgtaler til Oppland valgdistrikts befolkning, ved partiledelsen i Rødt, SV, AP, MDG og SP.
 • 11.00-13.00 Opphold under LOs nasjonale program: https://www.lo.no/1mai
 • 13.00 Appeller for dagen:
  -Faglig appell: Janne Lisesdatter Håkonsen, NLF
  - Ungdomsappell: Lene Christine Skari, LO i Vestoppland/Fagforbundet Gran
  - Kvinneappell: Stine Westrum, Fagforbundet Helse, Sosial og Velferd Oslo.
  - Internasjonal appell: Ammal A. Haj, Solidaritetsungdommen
 • 13.15- Div. innslag, kultur og appeller fra de lokale 1. maikomiteene Gjøvik, Gran, Søndre Land, Nordre Land, Vestre Toten, Østre Toten og Valdres (nærmere klokkeslett kommer på 1mai.loivestoppland.no)