Introduksjon

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Samhold gir styrke

Alle som jobber i og med LO er med på å forme det inntrykket andre får av organisasjonen vår. Både ved hva vi sier og hvordan vi kommuniserer visuelt. Opptrer vi usammenhengende og forskjellig fra gang til gang, kan man fort miste synet av samholdet som LO er fundamentert på.

LOs oppdaterte visuelle identitet er basert på disse prinsippene:

Én for alle.

LO er til for alle, fra en lærling på verkstedsgulvet til en professor i matematikk. Det betyr også at språket vi bruker i LO må være tilgjengelig for alle.

Tosidig.

LO er ikke bare sterke kamper, men også varm omsorg. LOs visuelle identitet skal kunne omfatte hele spekteret og formidle begge ytterpunktene.

Relevant.

LO må oppleves som relevante, betydningsfulle og energiske. Det er også den sterkeste grunnen til å oppdatere sitt utseende. Det er vanskelig å bli sett på som oppdaterte i en utdatert drakt.

Varm.

LO er varme, enten det gjelder likestilling og omsorg, eller kampvilje og energi. Den røde fargen er ingen tilfeldighet.

Alle for én.

LO skal oppleves som de beste venner å ha i ryggen. Alle for én er selve grunntanken i LOs virke. Vi må aldri glemme det kollektive grunntemaet i det vi gjør og formidler.

Paroler.

LO må alltid framstå som ekstra tydelige og forståelige. Gode paroler har denne egenskapen. Det skal være lett for alle å velge hvilken fane eller parole man ønsker å gå under. Ved å være tydelige trenger vi lettere gjennom all støyen som finnes ellers i samfunnet, eller som vi av og til skaper selv.

Fellesskap.

Det er samholdet som gir LO styrke. Vi tror oftere på det vi ser enn det vi hører. Hvis det er stor forskjell på kroppsspråk (visuelle signaler) og det man sier eller skriver, er det som oftest kroppsspråket som vinner.