Registrering av henvendelser

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Organisasjonsavdelingen

Registrering av henvendelser til LO

Her kan du registrere henvendelsene til LO

Er henvendelsen av generell eller detaljert karakter?
Inneholder henvendelsen sensitive personopplysninger?
Hva gjelder henvendelsen?