Landsorganisasjonen i Norge

Arbeids- og sosialpolitikk
LO-nestleder Tor-Arne Solbakken er skeptisk til innstramminger i ordningen med arbeidsavklaringspenger som regjeringen nå foreslår. Foto: Trond Isaksen

Skeptisk til innstramningsforslag

- Det er ikke rimelig å innføre innstramminger i ordningen med arbeidsavklaringspenger, slik regjeringen nå foreslår. Først må vi styrke oppfølgingen av de som faller utenfor arbeidslivet, sier LO-nestleder Tor-Arne Solbakken.

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt forslag til endringer i arbeidsavklaringspenger-ordningen (AAP) på høring, og i dag vedtok LOs sekretariat sitt høringssvar.

- LO er bekymret for at en stadig større andel av befolkningen i yrkesaktiv alder står utenfor arbeidslivet. Regjeringen har ikke lyktes i å stoppe denne utviklingen.

LO har lenge etterlyst en kraftfull satsing på inkludering i arbeidslivet, gjennom en mer omfattende bruk av arbeidsmarkedstiltak, satsing på kompetanse og gode behandlingstilbud.

- Måten AAP er utformet på er viktig for hvordan vi skal lykkes med arbeidsinkluderingen i framtiden. Innstramningsforslagene regjeringen nå legger opp til vil bidra til økt ulikhet, sier Solbakken

Les LOs høringssvar her

Flere aktuelle saker

Se alle artikler