Landsorganisasjonen i Norge

Velferd

Pengegaver i bytte med skattekutt

Selv om NHO har sluttet å gi pengestøtte til politiske partier, gir arbeidsgiversiden mer pengestøtte til Høyre og Frp enn noensinne – i bytte mot skattelette. Det skriver LO-sekretær Are Tomasgard i Agenda Magasin.

Kronikken ble publisert på www.agendamagasin.no 19. oktober

Etter at Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) for noen år siden gikk ut med at de ikke lenger ville gi pengestøtte til politiske partier, har det dannet seg en oppfatning om at arbeidsgiversiden ikke lenger gir pengestøtte til Høyre og Fremskrittspartiet. Dette er feil.

Mer pengestøtte en noensinne
Fakta er at de som tilhører arbeidsgiversiden gir mer pengestøtte til politiske partier enn noensinne, og nesten uten unntak er det Høyre og Frp som mottar pengegaver fra denne gruppen.

Mediafokuset har ofte vært på at LO og en del av de tilsluttede fagforbundene, gir pengestøtte til politiske partier. Gjerne fulgt opp med kommentarer fra høyresidens politikere om at LO må slutte å gi valgkampstøtte til Arbeiderpartiet fordi NHO har sluttet å støtte Høyre. Slike vinklinger er ufullstendige.

Fakta er nemlig at Høyre i forbindelse med Stortingsvalget i 2013 og kommunevalget i 2015, mottok mer penger fra de som tilhører arbeidsgiversiden enn noensinne før.

Selv om NHO gradvis avviklet pengestøtten til politiske partier fra fem millioner kroner i 2000 til ingenting i 2005, har likevel bedriftseiere, eiendomseiere og kapitaleiere fortsatt å gi store pengegaver til høyresiden i norsk politikk. Samlet er pengestøtten fra de som tilhører arbeidsgiversiden langt større enn den var på det tidspunktet NHO besluttet å ikke lenger gi pengestøtte til politiske partier.

Spørsmålet politiske journalister burde stille seg, er om det er bedre eller verre i et etisk perspektiv at eierne av bedriftene nå gir pengestøtte direkte til politiske partier i stedet for som tidligere, da arbeidsgiverorganisasjonen NHO bevilget pengestøtte til Høyre på vegne av næringslivet?

Rause skattelettelser
Det er blitt ubehagelig liten avstand mellom en giver som har direkte interesse av å oppnå lavere skatt – og de politiske partiene som gir rause skattelettelser.

17. oktober skrev VG: «De 82 gavmilde Høyre-sympatisørene kan komme til å spare anslagsvis 230 millioner kroner på kuttene i formuesskatten, viser VGs tall. Til sammen har disse 82 personene en formue på over 27 milliarder kroner, ifølge skattelistene for 2015.»

Blant giverne til Høyre, er det Leif Ovesøn Høegh, som har fått størst skattelette med over 31 millioner kroner. Også kjente næringslivsfolk og givere til Høyre, som Christen Sveaas (9, 5 millioner i skattelette) og Stein Erik Hagen (2, 4 millioner i skattelette), har fått betydelig fordeler av skattepolitikken til Høyre/Frp-regjeringen.

Realiteten er at disse, og andre som tilhører arbeidsgiversiden, har økt pengegavene til høyresiden i norsk politikk de senere valgperiodene. Uansett hvor mye det måtte benektes fra giverne og partiene som mottar gavene, sitter mange igjen med opplevelsen at giverne får godt tilbakebetalt gjennom skattelettelser fra den blåblå regjeringen.

Denne koblingen var ikke like direkte i den tiden NHO bevilget penger til Høyre fra arbeidsgiversiden.

Professor i statsvitenskap ved Universitet i Oslo, Oddbjørn Knutsen, advarte allerede i august 2013 mot denne utviklingen. Han sa da blant annet: «Når det er enkeltpersoner som gir store summer, i motsetning til en større organisasjon, så oppfattes det som mindre legitimt»

Knutsen sa også «at når enkeltpersoner oppnår en fordel som følge av en politikk som har fått støtte fra en større organisasjon, så oppfattes det som mer demokratisk og legitimt enn når det er enkeltpersoner som har støttet et parti med store pengebeløp. – Det gjør partiet sårbart for spekulasjoner om at særinteresser og enkeltpersoner har påvirket utformingen av politikken.»

LOs støtte til partier på venstresiden
Hva da med pengestøtten fra LO til partier på venstresiden i norsk politikk?

Pengestøtten fra LO og forbundene foregår etter demokratiske prinsipper og i full åpenhet. Det er LO- kongressen som vedtar hvem som skal få støtte og hvor mye. Kongressen består av delegater fra LOs 25 forbund og er pekt ut etter demokratiske prinsipp av forbundene de representerer. Alle medlemmer kan sende inn forslag til sine respektive forbund i forkant av kongressen. Forslagene som får oppslutning av de demokratisk valgte organene i forbundene, går videre til kongressen hvor forslagene behandles endelig.

Det har vært stor oppslutning om at LO skal bidra med pengestøtte til de politiske partiene på venstresiden. LO- kongressen i 2013 vedtok med stort flertall å gi pengestøtte til Ap, SV, Sp og Rødt.

For å illustrere at dette er reelle demokratiske prosesser, kan jeg blant annet opplyse om at de 16 delegatene fra forbundet jeg selv er medlem i og representerer, stemte imot at LO skulle gi pengestøtte til politiske partier.

Vi vil fortsette å gi pengestøtte til politiske partier så lenge det er flertall for dette på kongressen. Neste LO-kongress avholdes i mai 2017, og det vil overraske meg om flertallet skulle stemme imot å gi pengestøtte til politiske partier. Både fordi LO ikke har så rike enkeltmedlemmer som NHO. Og fordi Høyre/Frp-regjeringen har vist seg å jobbe aktivt mot arbeidstakernes interesser på mange områder.

Aller best kom dette til uttrykk 28. januar 2015, da 1, 5 millioner norske arbeidstakere gikk til politisk streik mot regjeringens svekkelse av arbeidsmiljøloven

Et annet interessant perspektiv er hvordan det norske bedriftsdemokratiet fungerer når det gjelder pengegaver til de politiske partiene. Etter loven skal det velges representanter for de ansatte i bedriftenes styrer.

Jeg kan faktisk ikke erindre å ha hørt noen gang at ansattes representanter i norske virksomheter har fått anledning til å stemme over forslag om å bevilge penger til de politiske partiene på høyresiden.

Like fullt bevilges det altså mer penger enn noensinne til høyresiden – fra de som tilhører arbeidsgiversiden. Og det gis mer skattelette enn noensinne – som udiskutabelt gir mange av de som har bevilget pengegaver til Høyre og Frp, fordeler.

 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler