Landsorganisasjonen i Norge

Statsbudsjettet
Foto: Kyrre Lien

Offensive grep for jobbvekst

-Dette er et budsjett som vil bidra til jobbvekst, sier LO-leder Gerd Kristiansen i forbindelse med at Arbeiderpartiet har lagt fram sitt alternativ til regjeringens statsbudsjett.

- Dette er den viktigste oppgaven nå. Arbeidsløsheten er fortsatt rekordhøy, og stadig flere har vært ledige i lang tid. Regjeringen er alt for passiv, det er ikke akseptabelt at de foreslår å kutte i innsatsen mot arbeidsløshet på Vestlandet. Her har Arbeiderpartiet langt mer offensive grep, konstaterer LO-lederen. Hun er særlig fornøyd med koblingen mellom en offensiv klimasatsing og arbeidsplasser.

– Det er helt nødvendig å vise at det grønne skiftet kan gi økt verdiskaping, om innretningen er riktig. Her vrir man pengebruken fra skattekutt for de rikeste til å satse på jobbskaping. Det er en prioritering LO kan stille seg helt bak, understreker hun

Gerd Kristiansen understreker at LO i sine kommentarer til statsbudsjettet har vært opptatt av hvordan kompetanse og læring gjennom hele livet er en nøkkel til arbeid og inkludering.

– Jeg glad for at vi kan kjenne igjen dette i forslaget som Arbeiderpartiet legger fram. Ekstra viktig er det å satse på ungdom. Her legges grunnlaget for å delta i arbeidslivet, fastslår LO-lederen.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler