Landsorganisasjonen i Norge

Arbeids- og sosialpolitikk
Blogger Sophie Elise Isachsen i panelsamtale med LO-sekretær Are Tomasgard og leder i Fagforbundet Mette Nord.

Forebyggende barne- og ungdomsarbeid

- Lønnsforhandlinger og innsats for bedrede arbeidsforhold for medlemmene er LOs hovedoppgaver, men LO favner også bredere. Et viktig satsingsområde for organisasjonen i framtida vil være det forebyggende barne- og ungdomsarbeidet, sa LO-sekretær Are Tomasgard på LOs konferanse for forebyggende barne- og ungdomsarbeid.

Konferansen er den femte i rekka av sitt slag og gjennomgangstemaet for LOs konferanser for forebyggende barne- og ungdomsarbeid har vært betydningen av fellesskap.

- For LO er det å høre til, på arbeidsplassen, i fagforeningen og i arbeids- og studiekollektivet, i nærmiljøet og lokalsamfunnet, og i samfunnet i stort, noe fundamentalt, sa Tomasgard.

- Barn og unge har krav på gode oppvekstvilkår. Får man ikke det, kan resultatet fort bli at en utvikler seg i negativ retning; det kan være at barnet eller den unge får psykiske lidelser, sosiale problemer, rusproblemer, blir kriminell, faller ut av skolen, eller annet. Dette blir en sterk belastning for den enkelte og for familien, men også for samfunnet.

Blogger Sophie Elise Isachsen deltok i panelsamtale med Are Tomasgard og leder i Fagforbundet Mette Nord. Sophie Elise fikk spørsmål som Hvem tror du det er som stiller kravene om alt som må til for å være vellykket? Hva legger du i begrepet fellesskap? Og hva hun tenker om ansvaret hun har som rollemodell for mange unge.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler