Landsorganisasjonen i Norge

Den nordiske modell
Fafo legger fram resultatene av prosjektet NordMod på Samak14

Den nordiske modellen mot 2030

Med den nordiske modellen som bærebjelke har de nordiske landene stått seg godt gjennom globale kriser og store omveltninger i Europa. Nå er det på tide å løfte blikket videre. Hvordan vil nasjonale og internasjonale utviklingstrekk påvirke landene fram mot 2030?

Den nordiske modellen er grundig belyst gjennom forskningsprosjektet ”forvitring eller fornying i Norden 2014-2030” (NordMod). Resultatene legges fram på den nordiske arbeiderkongressen som avholdes på Sørmarka utenfor Oslo 11. og 12. november.

NordMod-prosjektets sluttrapport

Rapportens formål er ”å legge et kunnskapsgrunnlag for den nordiske arbeiderbevegelsens debatt om videreutvikling og fornyelse av den nordiske modellen fram mot 2030”. 

Fafo har gjennomført den omfattende undersøkelsen på oppdrag fra SAMAK og FEPS. 

NordMod2030: Forvitring eller fornying i Norden 2014-2030. Alle rapportene og notatene fra prosjektet

Flere aktuelle saker

Se alle artikler