Landsorganisasjonen i Norge

Velferd
Renee Rasmussen i LOs ledelse Foto: Trond Isaksen

- Stor seier

I dag stemte Ap, KrF, Sp og Venstre i Stortinget mot regjeringens foreslåtte omorganisering av kriminalomsorgen fra tre til to nivåer.

- Behandlingen av forslaget til omorganisering av Kriminalomsorgen har tatt veldig lang tid og skapt stor usikkerhet og utrygghet blant de ansatte. Stortingets flertall har nå sagt ettertrykkelig nei til regjeringen, sier LO-sekretær Renée Rasmussen i en kommentar. 
 
- Det er også positivt at flertallet nå ønsker å støtte Aps forslag om å gjennomføre en grundig evaluering med sikte på å styrke og utvikle den framtidige kriminalomsorgen, legger hun til. 
 
Avgjørelsen i Stortinget er en stor seier for Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF). 
 
- Dette er den viktigste saken vi har kjempet fram de siste 15 årene, sier Asle Aase, nestleder i NFF, etter vedtaket i Stortinget. 
 
– Vi er svært fornøyde med å ha nådd fram med argumentasjonen vi har lagt til grunn. Omorganiseringen ville ikke gitt en bedre kriminalomsorg, sier nestlederen.
 
– Jeg er glad på vegne av mange av de ansatte. De får nå en tilbakemelding på at de har en jobb å gå til. Nå må alle de som har hatt midlertidige stillinger i lang tid, få fast jobb og forutsigbarhet. Nå får justisminister Anders Anundsen roe seg kraftig ned og begynne å tilføre penger til denne etaten, slår Aase fast.
Spørsmål kan rettes til: Asle Aase 97695268

Flere aktuelle saker

Se alle artikler