Landsorganisasjonen i Norge

Velferd

Gode, offentlige velferdstjenester bidrar til frie og trygge mennesker, som igjen gir skaperkraft og produktivitet. Rettferdig fordeling og likeverdige levekår forutsetter bolig arbeid og inntekt.

LO vil:

  • Sikre offentlige tjenester av høy kvalitet, tilgjengelig for alle
  • At det skal være en samfunnsoppgave å sørge for nok og rimelige boliger tilpasset den langsiktige økonomiske evnen.
  • Si nei til konkurranseutsetting og stykkprisfinansiering av institusjonsplasser og tiltak.

En sterk offentlig sektor har vært avgjørende for at vi i Norge har skapt et samfunn med relativt små forskjeller.

Kristin Sæther LO-sekretær

Aktuelle artikler

Ideelle aktører bidrar til mangfold og kvalitetsutvikling

- Ideelle tenker og organiserer seg annerledes enn kommersielle aktører. De har vært villige til å inngå tariffavtaler som også inkluderer pensjonsvilkår på nivå med det offentlige, sier LO-sekretær Kristin Sæther.
Velferd

Ideelle aktører har historisk spilt en viktig rolle i utviklingen av velferdsstaten. - De bidrar til mangfold og kvalitetsutvikling. Ved at et eventuelt overskudd blir reinvestert i bedriften eller tjenesten er vi sikret at offentlige midler går til det de skal og kommer fellesskapet til gode, sier LO-sekretær Kristin Sæther.

Flere aktuelle saker