Landsorganisasjonen i Norge

Valg 2017

Nei til konkurranseutsetting

Å kjøre flere tusen mennesker trygt og sikkert, hver dag er et stort ansvar. Unge og gamle, skal komme hjem til sine, punktlig, hver dag. Her forteller Alexander Loiro om sine utfordringer på arbeidsplassen.

- Stadig oftere opplever vi bussjåfører at kollektivselskaper blir solgt av kommunene. De blir privatisert, konkurranseutsatt, sier Alexander Loiro som er medlem i Norsk Transportarbeiderforbund.

Vi ser hvordan det går ut over de ansatte: - Lønnsvilkårene blir dårligere. Pensjonsordninger blir dårligere.

De ansatte betaler prisen i form av mer utrygghet.

- Jeg bruker stemmeretten fordi, jeg vil ha et arbeidsliv med trygge jobber. Et arbeidsliv som sier nei til konkurranseutsetting på bekostning av de ansattes lønns- og arbeidsvilkår.

Se også: Nei til midlertidighet

Flere aktuelle saker

Se alle artikler