Landsorganisasjonen i Norge

Valg 2017
Foto: Hege Nilsen Ahlquist

Store forskjeller i arbeidslivspolitikken

- Det denne rapporten viser, er at det er klare skillelinjer i norsk politikk, ikke minst når det gjelder arbeidslivsspørsmål, sa LO-leder Hans-Christian Gabrielsen da LO la frem en rapport om partienes stemmegivning på Stortinget.

LOs juridiske avdeling har utarbeidet en faktarapport som viser hva de politiske partiene på Stortinget har stemt i sentrale arbeidslivssaker de siste fire årene.

Les hva partiene mener om LO-medlemmenes viktigste saker

- Denne regjeringen er mest opptatt av å kutte i skatten til sine rike onkler. Vanlige folk har fått store kutt i ytelser for å bidra til å finansiere kuttene

Han trekker frem følgende  kutt som er vedtatt i perioden:

  • avgiftsøkninger for flypassasjerer og bileiere
  • feriepenger på dagpenger er fjernet,
  • det er innført skatt på sluttvederlaget
  • det er kuttet i barnetillegget for uføre,
  • det er innført egenandel for fysioterapi for enkelte med kroniske sykdommer

Et organisert arbeidsliv
- Alle er enige om at det er viktig med et godt organisert arbeidsliv, og at høy organisasjonsgrad blant både arbeidsgivere og arbeidstakere skaper stabilitet, struktur og ryddige forhold i arbeidslivet. Men ikke alle partiene er like ivrige etter å legge forholdene til rette for et slikt arbeidsliv. Fagforeningsfradraget har stått stille i disse fire årene. Midlertidige tilsettinger og økt innleie har gjort det vanskeligere å organisere.

- Vi vil gjerne gjøre en innsats og gi myndighetene hjelp i å bekjempe arbeidslivskriminalitet.  Vi står på dag og natt for å verne om det seriøse arbeidslivet.  Men i stedet for å styrke det organiserte arbeidslivet har regjeringen gjennomført en rekke vedtak som svekker fagbevegelsen.

Nytt flertall – AP-ledet regjering!
- Med denne rapporten har vi god dokumentasjon på hva som er hovedgrunnen for at vi jobber for et nytt flertall på Stortinget og en AP-ledet regjering etter Stortingsvalget, sier Gabrielsen.

Last ned faktarapporten her (kortversjon)
Last ned faktarapporten her

Konklusjonen i rapporten er basert på en gjennomgang av innstillingene til lovendringer samt tilhørende stortingsforhandlinger i arbeids- og sosialkomiteens lovsaker. Videre er sentrale representantforslag til arbeids- og sosialkomiteen gjennomgått.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler