Landsorganisasjonen i Norge

Valg 2017

Bruker stemmeretten for en god distriktspolitikk

- For oss som jobber i norsk næringsmiddelindustri er det viktig hvem som bestemmer i landet. Det sier Tove Berit Berg NNN-medlem ved Revital i Vestfold.

- Jeg bruker stemmeretten fordi,en god landbrukspolitikk, og en god distriktspolitikk er avgjørende for norske arbeidsplasser i næringsmiddelindustrien.

Opprettholder vi norsk matproduksjon, opprettholder vi norske arbeidsplasser.

- For oss på små lokale distriktsarbeidsplasser er rett til medbestemmelse, en god distriktspolitikk og muligheten til å bli hørt utrolig viktig. Norsk næringsmiddelindustri sikrer oss kortreist, norsk mat.

Skal vi fortsatt opprettholde trygg norsk matproduksjon, er det viktig hvem som bestemmer i landet.

 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler