Valg 2017 - LO

Landsorganisasjonen i Norge

Valg 2017

Stortingsvalget avgjør hvem som skal styre Norge de neste fire årene. LOs medlemmer er tydelig opptatt av faste trygge jobber, mer fellesskap og mindre skattekutt og at ressursene skal brukes på å få folk i arbeid. Høyre- og FrP-regjeringen har vist at de prioriterer annerledes.

Medlemmenes ti viktigste saker er:

  • Ja til faste stillinger
  • Bekjempe arbeidsløsheten
  • Full lønn under sykdom
  • Pensjon på minst 2/3 av sluttlønn
  • Fri tannbehandling for flere
  • Økt bemanning innen helse og omsorg
  • Likelønn mellom kvinner og menn
  • Forsvare AFP-ordningen
  • Kjempe mot sosial dumping
  • Rett til heltidsstillinger

- Vi vet at hver fjerde velger er LO-medlem og at LO-medlemmer er flinke til å bruke stemmeretten

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen

Aktuelt

Flere aktuelle saker