Landsorganisasjonen i Norge

Valg 2015
Sett deg inn i hva lpkalpolitikerne mener i viktige spørsmål for din hverdag. Din stemme teller!

Hva mener partiene? Vi har sjekket!

Det er i lokalsamfunnet vi lever og arbeider. Det er her velferdens skapes. Her får du en oversikt over hva de politiske partiene mener i saker som er viktig for deg i din hverdag.

Publisert 04.08.15, endret10.08.15 Av: LO - Informasjons- og rådgivningsavdelingen

Kommunene har ansvaret for at barn og unge får en trygg oppvekst og en god skole. For at eldre får en verdig alderdom. For at alle innbyggerne får de velferdstjenestene de trenger for å leve gode liv. 

Sjekk hva partiene mener om politiske saker som er viktig for deg!  

Kommuner som stiller opp
Kommunen er landets største arbeidsgiver og arbeidsplassen til mange LO-medlemmer. Trygge ansatte i hele, faste stillinger og med anstendige lønns- og arbeidsvilkår er viktig for kvaliteten på tjenestene, og kan sette standarden for andre virksomheter. Som stor innkjøper kan kommunene også stille krav til leverandører av varer og tjenester.

Kommunesektoren er avgjørende for vårt demokrati, for bosetting over hele landet, spredning av kompetanse og at resssursene utnyttes godt. 

LOs forbund har 910 000 medlemmer. Vi kan påvirke hvem som skal styre i kommunene. Vi vil ha kommuner som stiller opp!