Landsorganisasjonen i Norge

Velferd
LO-leder Gerd Kristiansen forklarte hvorfor det er viktig at fagbevegelsen engasjerer seg i valgkampen

Fagligpolitisk plattform lanseres 16. juni

- Vi må si til medlemmene og velgerne at de må bruke stemmeretten på en slik måte at fellesskapsløsninger, samarbeid med frivillig sektor, velferd og miljø står i sentrum – ikke privatisering og konkurranseutsetting.

Les hele innledningen til LO-lederen

Det sa LO-leder Gerd Kristiansen da hu n fortalte Los representatnskap om hvorfor hun mente det er viktig at fagbevegelsen engasjerer seg i den kommende kommunevalgkampen.

-Den helt grunnleggende årsaken til at vi kaster oss inn i valgkampen, og ber medlemmene og velgerne om å stemme på partiene på venstresiden, er at det faktisk gjør en forskjell hvilket parti man stemmer på.

- Vi har lagt LOs handlingsprogram – som er vedtatt av kongressen, LOs høyeste organ – ved siden av partiprogrammene og vi i har sett på praksisen til de ulike partiene i rikspolitikken og i kommunepolitikken.

Vi har tatt med oss over hundre års erfaringer med samarbeid og konfrontasjon med ulike politiske partier.

Og vi har på den bakgrunn gjort oss opp en klar oppfatning om hvilke partier som jobber for de viktigste sakene til fagbevegelsen – og hvilke partier som jobber mot dem.

LOs jobb er å si fra hvem som jobber for fagorganisertes interesser. Og hvem som jobber mot oss. Og det skal vi bruke denne valgkampen til!

LO og Arbeiderpartiet har blitt enige om en fagligpolitisk plattform foran kommunevalget. Den skal lanseres den 16. juni.