Landsorganisasjonen i Norge

Valg 2015

Høstens valg vil avgjøre hvilken politikk som skal føres lokalt. I kommune etter kommune skal 4 mill velgere ta stilling til hvilken retning deres kommune skal ta.

Kommunevalget er viktig fordi:

  • En sterk offentlig sektor er en forutsetning for et solidarisk samfunn. Målsettingen om lik rett til utdanning, helsetjenester, barnehageplasser, kulturtilbud, sosial trygghet kan ikke oppfylles uten fordeling og utjamning.
  • Et godt offentlig skolesystem som favner alle, er avgjørende for å forhindre klasseforskjeller og for å sikre oppslutning om felles verdier

Vi vil ha kommuner som stiller opp for innbyggerne og for egne ansatte

Gerd Kristiansen LO-leder