Landsorganisasjonen i Norge

Konferanse Samarbeid for flere læreplasser

-
Hotell Bristol

LO og Spekter inviterer til felles innsats og konferansen Samarbeid for flere læreplasser. Arbeidslivet er en viktig arena for læring når man ønsker å ta en fag- og yrkesutdanning, men stor mangel på læreplasser gjør at ikke alle kan fullføre påbegynt utdanning.

Tid: 30. november kl 10:00 - 15:00.  (Kaffe og registrering fra kl 09:30)
Sted: Hotel Bristol, Oslo

Partene i arbeidslivet og myndighetene var enige om å gjøre en felles innsats for å øke antall læreplasser, og undertegnet i 2016 en samfunnskontrakt for flere læreplasser. Der forpliktet vi oss både til felles innsats, og til at det iverksettes tiltak i egne bedrifter og virksomheter.

Spekter og LO inviterer derfor til innsats for å nå målet i Samfunnskontrakt for flere læreplasser.

Velkommen!

Praktiske spørsmål? Kontakt: konferanse@spekter.no

Meld deg på her

PROGRAM

Behov for dyktige fagarbeidere
Anne-Kari Bratten, adm. direktør i Spekter og Peggy Hessen Følsvik, nestleder i LO

Virksomheter - en viktig aktør i fagopplæring
Maiken Jonassen, personal- og organisasjonssjef, og Egil Olsen, foretakstillitsvalgt ved Stavanger universitetsykehus HF

Fagarbeiderkompetanse som konkurransefaktor
Viggo Larsen, HR direktør i Relacom, og tillitsvalgt Are Bergli Heier, EL og IT Forbundet.

Hva betydde læreplassen for meg?
Elise Hannestad, HR sjef, og Erlend Berg, lærling i Nettbuss

Samfunnskontrakten lokalt – slik jobber en fylkeskommune

Diskusjoner rundt bordene
- Gode grep for å øke antall læreplasser i egen virksomhet
- Hva kan fylkeskommunen bidra med?
- Hva kan et opplæringskontor bidra med?

Fra konferanse til gjennomføring i egen virksomhet
Trude Tinnlund, LO-sekretær og Olav Kvam, fagsjef i Spekter