Landsorganisasjonen i Norge

Fagopplæring

Yrkesfagenes år 2018

Vi har behov for at flere oppdager hvorfor man bør velge yrkesfag. Dette er viktig for både samfunnet og arbeidslivet. 2018 er Yrkesfagenes år!

Publisert 20.12.17, endret19.12.17 Av: LO - Informasjons- og rådgivningsavdelingen

Worldskills Norway er ansvarlig for kampanjen ”Yrkesfagenes år 2018” på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Oppdraget ble gitt til WorldSkills Norway i oktober i år, i forbindelse med statsbudsjettet for 2018. Det er bevilget 5 millioner til Yrkesfagenes år 2018 og Skole-NM. 

Bak organisasjonen Worldskills Norway står LO, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Utdanningsdirektoratet, Kommunesektorens Interesseorganisasjon (KS) og en rekke landsforeninger, fagforbund, opplæringskontorer, skoler og fylkeskommuner.

Yrkesfagenes år er en informasjons- og omdømmekampanje på nett og i sosiale medier. Kampanjen skal øke innsikt om yrkesfag og arbeidsliv hos målgruppene, øke unges interesse for yrkesfaglige utdanningsvalg, øke antall lærebedrifter og læreplasser.

Vi oppfordrer alle LOs forbund til å vurdere hvordan man kan være med i kampanjen og få større synlighet for egne aktiviteter knyttet til fag- og yrkesopplæring, økt status for fagarbeid og flere læreplasser.

Les mer på www.yrkesfag.no

Læreplassjeger - bli med!

Last ned logo for kampanjeåret Logo 1 - Logo 2

Flere aktuelle saker

Se alle artikler