Landsorganisasjonen i Norge

Fagskole
- Gode jobbmuligheter etter endte studier er en av de viktigste fordelene ved å velge fagskole, sier LO-sekretær Trude Tinnlund

Velg fagskole!

- Det ligger fantastiske muligheter i å ta høyere utdanning på fagskole. Du får en høyere yrkesfaglig utdannelse på inntil to år og du har muligheten til å gå rett ut i arbeid etter endt studie, sier LO-sekretær Trude Tinnlund.

Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF) lanserer i disse dager kampanjen Klar for neste nivå. Formålet er å opplyse om alle fordelene ved å velge å fagskole.

- LO ønsker selvsagt et slikt initiativ velkommen! Mange elever vet ikke at det å velge fagskole gir mer erfaring og faglig tyngde som er attraktivt hos arbeidsgivere. Gode jobbmuligheter etter endte studier er en av de viktigste fordelene ved å velge fagskole.

- Det er mulig å velge mellom 29 ulike studieretninger på de forskjellige fagskolene I Norge. Det er stor variasjon i studietilbudet og noen som burde passe for de fleste, sier Trude Tinnlund

- Bedre informasjon om fagskole tidlig er nødvendig for at ungdom skal ta et informert valg om hva de vil studere etter videregående. Med kampanjen vil vi få flere elever til å velge en høyere yrkesfaglig utdanning, sier Silje Kjørholt leder i ONF.

Les mer

Flere aktuelle saker

Se alle artikler