Landsorganisasjonen i Norge

Statsbudsjettet
- Kuttforslaget som undergraver folkehøgskolene må stortingsflertallet rette opp i høstens budsjettbehandling, sier LO-sekretær Kristin Sæther

Stopp kuttet til folkehøgskolene

- Kuttforslaget som undergraver folkehøgskolene må stortingsflertallet rette opp i høstens budsjettbehandling. Noe annet er helt uakseptabelt, sier LO-sekretær Kristin Sæther

Kristin Sæther har troa på at denne kampen kan vinnes.

- Jeg er helt sikker på at stortingsflertallet er på vår side. Vi veit hvor mye folkehøgskolene betyr for ungdom. Vennskap og relasjoner som bygges nettopp på folkehøgskolene. Tilbudet gir unik kunnskap, sosial læring og fellesskap. Og over hele landet spiller folkehøgskolene en viktig rolle i lokalsamfunn. De burde få bedre vilkår. Ikke kuttforslag.

- LO er selv stolt folkehøgskoleeier av Arbeiderbevegelsens folkehøgskole på Ringsaker. Nå er det viktig vi taler med en tydelig røst. Vi hadde håpet på at vi slapp å være salderingspost, men vi skal kjempe! Og vi skal stå sammen for å forklare stortingsflertallet for vår sak, sier LO-sekretær Kristin Sæther.

Fra LO-sekretariatets uttalelse til statsbudsjettet 2018
For å styrke sysselsettingslinjen i budsjettet må mer midler rettes inn mot å få barn og unge gjennom skolen, og en ekstra satsning på kompetanseheving i arbeidslivet og gjennom etter- og videreutdanning. I stedet foreslår regjeringen å redusere antall tiltaksplasser, og kutte i støtten til folkehøyskoler og studieforbund.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler