Landsorganisasjonen i Norge

Aktiviteter
LO-leder Hans-Christian Gabrielsen talte i dag til Fagforbundets landsmøte

Skaffe nok lærlingeplasser!

- Sammen med det rødgrønne byrådet i Oslo har Fagforbundet innledet et konkret og godt samarbeid for å få flere lærlinger inn i kommunale virksomheter, sa LO-leder Hans-Christian Gabrielsen i sin tale til Fagforbundets landsmøte.

- På fredag snakket Mette og jeg med Anna og Nikoline. To flotte, unge
jenter på vei ut i yrkeslivet. Fulle av håp om hva et liv i velferdsstatens tjeneste skulle by på, innenfor de trygge rammene av et velorganisert arbeidsliv: Faste, hele stillinger. En anstendig lønn. Og til slutt en trygg pensjon. Hadde de ikke fått den lærlingeplassen, kunne det ha spent beina under drømmene deres.

- Med Fagforbundets innsats, det rødgrønne byrådets innsats, og ikke minst de tillitsvalgtes innsats sørger for at Anna og Nikoline i hvert fall kan passere første hinder.

- Og den kampen vi sammen fører mot konkurranseutsetting, privatisering, angrepene på kommuneansattes lønns- og arbeidsforhold og mot økende bruk av bemanningsbyråer og innleie også i offentlig sektor, skal gjøre det mulig for de to jentene å ha et godt yrkesliv også det neste halve århundret!

- Gode jobber i gode kommuner, der de ansatte får tillit og trygghet. Det er det vi trenger for å skape morgendagens velferdssamfunn!, sa LO-lederen

Les talen i sin helhet her (sjekkes mot fremføringen)

Flere aktuelle saker

Se alle artikler