Landsorganisasjonen i Norge

LO-sekretær Trude Tinnlund (til venstre) og Tone Tellevik Dahl byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo (til høyre) under signeringen av Samarbeidsavtale med læreplassgaranti.

Signering av læreplassgaranti

- For å kunne skaffe flere læreplasser og lærebedrifter er etableringen av lokale nettverk et av innsatsområdene og helt avgjørende for å lykkes i å nå målet om at alle kvalifiserte søkere skal få læreplass, sa LO-sekretær Trude Tinnlund da hun i dag overvar signeringen av Samarbeidsavtale med læreplassgaranti i LOs sekretariatssal.

Samarbeidsavtalen ble inngått mellom Oslo kommune v/ Utdanningsetaten som skoleeier og fem opplæringskontorer innen service- og samferdsel.

- Da er samarbeidsavtaler som den dere signerer i dag med læreplassgaranti utrolig viktig og et eksempel til etterfølgelse både for andre utdanningsprogram og kommuner over hele landet.

- Det norske arbeidslivet er avhengig av god tilgang på kvalifiserte fagarbeidere. Det er avgjørende at yrkesfagene blir sett på som attraktive og trygge.

- Avtaler som denne gir forutsigbarhet og en trygghet for elevene om at de, gjennom sitt valg og egen innsats er sikret læreplass, sa Trude Tinnlund som ønsket seg mange flere slike samarbeidsavtaler i fremtiden.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler