Landsorganisasjonen i Norge

Utdanning
LO-sekretær Trude Tinnlund er svært fornøyd med at det nå foreslås å fjerne oppholdet mellom ungdomsrett og voksenrett til videregående opplæring. Foto: Trond Isaksen

Retten til videregående opplæring styrkes

Kunnskapsdepartementet har nå foreslått at oppholdet mellom ungdomsrett og voksenrett til videregående opplæring skal opphøre. - Dette er en gledelig styrking av retten til videregående opplæring som LO har jobbet lenge for, sier LO-sekretær Trude Tinnlund.

LOs sekretariat behandlet i dag sitt høringssvar i saken Endringer i opplæringsloven - Direkte overgang i retten til videregående opplæring og rett til videregående opplæring for de med slik opplæring fra utlandet.

- Antallet som står uten reell rett til videregående opplæring er økende. Derfor er en direkte overgang mellom ungdomsretten og voksenretten til videregående opplæring viktig. Det vil bidra til å gi unge bedre betingelser for å fullføre videregående opplæring.

- Forslaget må sees i sammenheng med en økende inkluderingsutfordring og at fullført videregående opplæring er blitt en grunnkompetanse for nye som vil inn i arbeidslivet, sier Tinnlund som hilser forslaget velkommen.

Les LOs høringssvar her

Flere aktuelle saker

Se alle artikler