Landsorganisasjonen i Norge

Fagopplæring
- Det er avgjørende at arbeidslivet ser fagopplæringen og lærlingordningen som en sentral måte å rekruttere fagarbeidere på, sa Peggy Hessen Følsvik på konferansen Samarbeid for flere læreplasser. Foto: Marius Martinsen.

Nok læreplasser krever felles innsats

- Samfunnskontrakten for flere læreplasser har som mål at alle kvalifiserte søkere skal få tilbud om læreplass. Dette er et krevende mål som bare kan nås gjennom en langsiktig felles innsats, sa LOs første nestleder Peggy Hessen Følsvik da hun åpnet konferansen Samarbeid for flere læreplasser.

LO og Spekter inviterte i dag til konferansen Samarbeid for flere læreplasser og felles innsats for å nå målet i Samfunnskontrakt for flere læreplasser som LO og Spekter er part i. Konferansen er del av partssamarbeidet og LOs handlingsplan for oppfølging av samfunnskontrakten.

- Det er avgjørende at arbeidslivet ser fagopplæringen og lærlingordningen som en sentral måte å rekruttere fagarbeidere på. Vi vet at flere unge gjennomfører med fagbrev når de får opplæring i bedrift.

- Fagarbeideren er et viktig kompetansefortrinn for Norge. Det henger sammen med at vår koordinerte lønnsdannelse har lagt til rette for flat struktur i arbeidslivet gjennom små lønnsforskjeller. Lista er lagt høyt for krav til fag- og svennebrev.

Peggy Hessen Følsvik luftet også en bekymring.

- Virksomhetene har behov for å rekruttere flere fagarbeidere. Søkningen til yrkesfag kan virke god – men langt færre gjennomfører med fagbrev!

- Ved å bidra med læreplasser, sørger norske virksomheter ikke bare for å dekke eget behov for kompetent arbeidskraft. De tar også et betydelig samfunnsansvar ved å sikre at vi får nok fagarbeidere i årene som kommer. Fremtidens velferdsordninger er helt avhengig av at vi lykkes med nettopp det.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler