Landsorganisasjonen i Norge

Fagopplæring

Læreplassjeger - bli med!

Kampanjen Yrkesfagenes år 2018 arbeider for å finne flere lærebedrifter og læreplasser. Denne aktiviteten kalles "Læreplassjeger". Partene i arbeidslivet, opplæringskontor, bedrifter/virksomheter, fylkeskommuner, skoler og enkeltindivider kan enkelt delta.

Lansering av Læreplassjeger
Lanseringen av Læreplassjeger skjer 14. mai av kunnskapsminister Jan Tore Sanner i Tromsø. I Oslo vil blant andre LO-sekretær Trude Tinnlund være med å bidra som læreplassjeger 14. mai.

Kampanjen Yrkesfagenes år 2018 har til hensikt både å få flere unge til å velge yrkesfag og flere bedrifter til å ta inn lærlinger. I forbindelse med kampanjen iverksetter vi aktiviteten Læreplassjeger.

Aktiviteten har til hensikt å understøtte fylkeskommunenes arbeid med å rekruttere flere lærebedrifter og læreplasser, og å frembringe erfaringer med ulike fremgangsmåter i rekrutteringsarbeidet. I tillegg skal vi motivere alle øvrige fylkeskommuner, politiske partier, hovedorganisasjoner, bransjeorganisasjoner, fagforbund, opplæringskontorer og skoler til å bli Læreplassjegere, dvs. til at de bidrar til at bedrifter og virksomheter blir oppsøkt og oppfordret til å bli lærebedrifter og til å ta inn lærlinger. Det utarbeides informasjonsmateriell og en synlig vest som kan brukes i arbeidet.

Invitasjon til potensielle lærebedrifter
WorldSkills Norway vil sende ut en digital, direkte invitasjon til fylkeskommunens bedrifter/virksomheter om å bli lærebedrift. Invitasjonen går til de som ikke er godkjente, eller ikke har lærling nå. Vi bruker verktøyet Finnlærebedrift.no

Partene i arbeidslivet, opplæringskontor, bedrifter/virksomheter, fylkeskommuner, skoler og enkeltindivider kan delta!

Slik blir du læreplassjeger:

1.Bestill vesten "læreplassjeger" og brosjyre til å gi til potensielle lærebedrifter 
(brosjyren kan også lastes ned her i trykkeklart A5-format)

2.Bank på hos 5 bedrifter/virksomheter ( eller flere om du vil ) i ditt nabolag og legge igjen flyer hos daglig leder eller tillitsvalgt

3.Ta en selfie og legg ut på sosiale medier om besøket – få med bedriftens/virksomhetens logo/skilt så vi ser hvem du har besøkt! Post med emneknaggene #yrkesfag #læreplassjeger #yrkesfagenesår

Les mer på www.yrkesfag.no

Flere aktuelle saker

Se alle artikler