Landsorganisasjonen i Norge

Utdanning
Foto: Trond Isaksen

LOs utdanningskonferanse

LOs utdanningskonferanse 2017 går av stabelen 28.-29.september så hold av datoene allerede nå! Det er for tiden mye aktivitet på utdanningsområdet. Flere stortingsmeldinger er lagt fram, og noen nye tiltak satt i verk. Den viktige iverksettelsesfasen av ny nasjonal kompetansepolitiske strategien er i gang.

Det er større forståelse for de utdannings- og kompetansepolitiske utfordringene enn på lenge. Det er enighet om at den norske arbeidslivsmodellen et er viktig for kompetanse, og at den må styrkes. Men hvordan komme fra ord til handling? 

Et arbeidsliv i rask endring stiller endrede krav til utdanningsinstitusjonene. Greier universitets- høyskole- og fagskolesektoren å henge med? Hvordan styrke forebyggingsarbeidet i grunnskolen? Er vi i ferd med å få til et yrkesfagløft? Hva kan fagbevegelsen selv bidra med for at den nye given i kompetansepolitikken skal bli mer enn tomme ord? Med oss til å diskutere disse spørsmålene har vi bla. nestleder i Arbeiderpartiet Hadia Tajik, direktør for Kompetanse Norge Gina Lund og Mette Nord, forbundsleder i Fagforbundet. Og flere vil komme fra LOs forbund.

Er du nysgjerrig på dette, og ønsker å knytte og pleie kontakter på tvers, så reserverer du datoene 28. og 29. september allerede nå!

Flere aktuelle saker

Se alle artikler