Landsorganisasjonen i Norge

Fagopplæring
Foto: Trond Isaksen

LO positiv til yrkesfagmilliard

Ap vil bevilge en milliard i neste periode for å styrke yrkesfagene. - Det er svært positivt at Ap går inn for å styrke yrkesfagene, sier LO-sekretær Trude Tinnlund.

Hvert år er det mellom 7000 og 9000 kvalifiserte kandidater som ikke får læreplass. Det ønsker Arbeiderpartiet å gjøre noe med.

Partiet vil bevilge en yrkesfagmilliard i neste periode for å sikre bedre kvalitet i opplæringa, tettere samarbeid med arbeidslivet om deres behov og læreplass til de som er kvalifisert for det.

- Økt kompetanse er det viktigste tiltaket for å sikre full sysselsetting og bekjempe økende ulikhet i årene framover. Derfor er det svært positivt at Arbeiderpartiet nå lanserer en yrkesfagsmilliard for bedre yrkesopplæring og flere læreplasser for kommende stortingsperiode, sier LO-sekretær Trude Tinnlund. 

Trude Tinnlund i LOs ledelse. Foto: Trond Isaksen

Hun viser til at Det er spesielt viktig å satse på de yrkesfaglige studieløpene. Det er her samfunnets kompetansebehov blir størst og det er her den voksende gruppen unge som står utenfor både arbeidsliv og skole har størst potensiale for å lykkes.

- Samtidig er det viktig at de yrkesfaglige studieretningene  gjøres mer attraktive. Det innebærer å styrke mulighetene for å ta en høyere yrkesfaglig utdanning gjennom bedre fagskoletilbud og etablering av faghøyskoler, sier Tinnlund.

- Det bør for eksempel lages en opprykksordning til statlige faghøyskoler etter fastsatte kriterier. Det må også bli bedre overgangsordninger mellom fagskole- og universitets- og høyskoleutdanningene, legger hun til.

APs syv tiltak for å få flere unge i arbeid

Flere aktuelle saker

Se alle artikler