Landsorganisasjonen i Norge

Foto: Trond Isaksen

LO går i mot privat yrkesskole i Bergen

- Privat yrkesskole er ikke løsningen, men starten på et større problem, sier LO sekretær Trude Tinnlund i en kommentar til dagens oppslag om ny privat yrkesskole.

- I en artikkel i 2013 i VG  kunne vi lese at "Høyre snur etter svenskenes skoletabbe". Man glemmer tydeligvis fort i regjeringen? 

Kunnskapsdepartementet har godkjent at entreprenørbedrifter på Vestlandet kan starte en yrkesfaglig friskole i Bergen. Skolen skal etter planen åpne neste år med 60 elever på hvert av trinnene VG1 bygg- og anleggsteknikk og VG2 byggteknikk. Det er Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) i Hordaland og Sogn og Fjordane som har fått godkjent sin søknad til tross for sterke faglige motforestillinger både lokalt og i Utdanningsdirektoratet.

- Vi løser ikke utfordringer i fag- og yrkesopplæring gjennom private skoler. Det gjør vi i trepartssamarbeidet sentralt og lokalt gjennom å forbedre det offentlige tilbudet. Slike utspill fra regjeringen er ikke egnet til å motivere oss – og dette skjer ved inngangen til å skulle finne gode felles løsninger for hele den yrkesfaglige tilbudsstrukturen og gode rammer for partssamarbeidet.

Det er mange grunner for hvorfor LO går i mot slike etableringer både av prinsipp, og ut fra faglige vurderinger:

  • Det har vært avslørt tilfeller av økonomisk mislighold ved andre skoler som ikke inngir tillit til private, kommersielle aktører  
  • Andre land, for eksempel Sverige, har opplevet store problemer med det såkalte "supplementet" til det offentlige tilbudet. Private skoler bidrar til å nedbygge det offentlige tilbudet eller i beste fall sende dobbel regning til innbyggerne. Først gjennom skatteseddelen og så gjennom skolepenger.
  • Det blir vanskeligere å dimensjoner med skoleplasser slik at det blir treff med læreplasser. 60 skoleplasser i Bergen i dette utdanningsprogrammet er ingen liten skole!

Ideen om at de private skolene skal medføre økt kvalitet i de offentlige er også motbevist i Sverige: Konkurranse mellom skolene, også mellom de fullt ut kommunale, hadde som mål å gi bedre resultater. I stedet har det motsatte skjedd:

- Resultatene, målt både mot internasjonale og interne funn, er nedslående: Svenske elever gjør det nå dårligere, sier Lundal.

- Slik sett er dette også et varsko til fylkeskommunene, skolene og partene om å finne gode løsninger i videregående opplæring slik at det offentlige tilbudet holder god kvalitet.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler