Landsorganisasjonen i Norge

Fagskole

Hva blir framtiden for fagskolene?

Hvordan vil Norge bli i 2040 om vi ikke satser mer på fagskolene? Av nær 300 000 studenter i Norge i dag, tilhører bare 15 000 av disse fagskolene. Vi har snakket med Arvid Ellingsen, rådgiver i LO og leder Nasjonalt fagskoleråd og Christoffer Blaalid som leder ONF - Organisasjon for norske fagskolestudenter om fagskolens framtid.

 - Stortinget har vedtatt at det skal være en balanse mellom akademisk kompetanse og yrkeskompetanse. Det er noe vi har stått samme med Organisasjon for norske fagskolestudenter om, sier Arvid Ellingsen, rådgiver i LO og leder av Nasjonalt fagskoleråd.

Hva slags fagskole vil vi ha i 2040?

- I 2040 er yrkesfagene store. Da ser jeg for meg et dualt system der du kan gå hele veiene i utdanningssystemet yrkesveien. Du er like mye verdt om du bygger på et fagbrev til doktorgrad, som om du går den akademiske veien. Jeg tror arbeidslivet vil sette veldig stor pris på den yrkeskompetansen, sier Christoffer Blaalid, leder ONF - Organisasjon for norske fagskolestudenter.

Mange har til gode å oppdage fordelen ved å velge fagskole. Hva må egentlig på plass for at flere skal gjøre nettopp det?

- Jeg tror vi må lage en tydelig yrkesvei. Den har vært utydelig fram til nå. Hvis den veien blir tydeligere blir valget lettere for ungdom. Da blir det en naturlig vei for yrkesfagelever å velge fagskole. Like naturlig som for de som går generell studiekompetanse å gå på universitetet. Hvis vi lykkes med det vil langt flere i framtiden velge et yrkesfaglig utdanningsløp, sier Arvid Ellingsen.

Se hele intervjuet her.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler