Landsorganisasjonen i Norge

Utdanning
- Et mer produktivt arbeidsliv krever også høyere kompetanse blant de ansatte. Derfor har vi ikke råd til å legge oss bakpå i kompetansearbeidet, sa LO-lederen under LOs kompetansearrangement på Arendalsuka. Foto: Ida Viksveen Larsen

Høykompetente ansatte gir et mer produktivt arbeidsliv

- Produktivitetsveksten er drevet fram av ny teknologi, nye maskiner, effektivisering og digitalisering. Det er bare mulig hvis man har en høykompetent arbeidsstokk, sa LO-leder Hans-Christian Gabrielsen på LOs kompetansearrangement "Rigget for framtiden" under Arendalsuka tirsdag kveld.

- Et mer produktivt arbeidsliv krever også høyere kompetanse blant de ansatte. Derfor har vi ikke råd til å legge oss bakpå i kompetansearbeidet.

Gabrielsen poengterte at økt kompetanse er svaret på mange av samfunnets utfordringer.

- Kompetanse er viktig for å dra nytte av den teknologiske utviklingen. Det er viktig for å sikre inkludering og for å motvirke et todelt arbeidsmarked. Det er viktig for å forebygge sykefravær, uhelse og at folk faller ut av arbeidslivet.

LO har i årevis vært pådrivere for en nasjonal kompetansepolitisk strategi. Den kom på plass for halvannet år siden.

- I stedet for en rask oppfølging av strategien har regjeringen nedsatt utvalg etter utvalg. Det har blitt et hvileskjær – og det har vi ikke tid til!, avsluttet en fast bestemt LO-leder.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler