Landsorganisasjonen i Norge

God skolesatsing fra Arbeiderpartiet!

Vi er glad for at Arbeiderpartiet legger opp til en helt annen skolesatsing enn det Høyre og FrP-regjeringen legger opp til for neste fireårsperiode. Det sier Trude Tinnlund etter at Arbeiderpartiet har lagt frem sin skolepolitikk.

- Denne satsingen lar seg gjennomføre fordi Arbeiderpartiet satser på utdanning fremfor å bruke pengene på store skattekutt til de som har mest fra
før.

LO er spesielt glad for at det blir et skikkelig løft for å få flere lærere inn i skolen.
- Vi er glad for at Arbeiderpartiet går inn for en norm for hvor mange elever det skal være pr. lærer og støtter kravet om 3000 flere lærere inn i skolen. Det er et veldig viktig tiltak for tidlig innsats og for dermed å unngå frafall i det videre skoleløpet, sier Trude Tinnlund i LOs ledelse.

- Vi håper også Arbeiderpartiet vil komme oss i møte når det gjelder fullfinanisering av lærerenes pålagte etter- og videreutdanningskrav.  Dette ble innført av sittende regjering - uten at fininasieringen er klar.  I dag blir lærerene sittende igjen med en stor del av regninga.

Arbeiderpartiet lover også å sikre lærlingplass til alle innen utgangen av
stortingsperioden.
- Dette vil gjøre det mer attraktivt å velge yrkesfaglig utdanning. – Høy kompetanse og gode kunnskaper i alle ledd er viktig er et viktig konkurransefortrinn for norsk næringsliv. Vi er fornøyd med at Arbeiderpartiet tar yrkesfagene på alvor, sier Tinnlund.

En bedre og mer tilgjengelig skolehelsetjeneste faller også i god smak i LO-ledelsen. Mange unge sliter og da er det viktig at terskelen til skolehelsetjenesten er lav -.sånn at man lett kan få hjelp når man trenger det. Aps skolesatsing er et langt steg i riktig retning.

Her kan du lese mer om Arbeiderpartiets skolesatsing.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler