Landsorganisasjonen i Norge

-Svært gledelige nyheter, sier LO-sekretær Trude Tinnlund om innstillingen til stortingsmelding om fagskolene "Fagfolk for fremtiden". Foto: Trond Isaksen

Gledelig nyheter for fagskolene

Stortingets kultur- og utdanningskomité la denne uka frem sin innstilling til stortingsmelding om fagskolene "Fagfolk for fremtiden". - Stortinget anerkjenner fagskolene som høyere yrkesfaglig utdanning, og vil gi studiepoeng for fagskoleutdanning. Det er svært gledelige nyheter og noe LO har jobbet for lenge, sier LO-sekretær Trude Tinnlund.

- Vi har lenge etterspurt ny og bedre finansieringsmodell, bedre studentrettigheter, studiepoeng og reell anerkjennelse av fagskoleutdanning som høy yrkesfaglig utdanning. Det blir nå imøtekommet på mange viktige punkter.

- Komiteens innstilling utgjør et løft for fagskolene som er en del av et yrkesfagløft. Det åpnes også for en fremtidig vurdering av LO sitt forslag om en faghøyskole, som grunnlag for videreutvikling av utdanningene i fagskolesektoren. Dette er svært gode nyheter for fagskolene, sier Tinnlund.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler