Landsorganisasjonen i Norge

Fagopplæring
LO-sekretær Trude Tinnlund er utålmodig med å komme fra ord til handling i den nasjonale kompetansestrategien.

Fra ord til handling

- Mange har behov for å supplere sin realkompetanse eller formalisere mer av den - for å være attraktiv på arbeidsmarkedet. LO er derfor utålmodige med å komme fra ord til handling i den nasjonale kompetansestrategien, sa LO-sekretær Trude Tinnlund på LOs utdanningskonferanse.

- Det norske arbeidslivet er blitt kompetansekrevende på en slik måte at hver enkelt av oss bør ha kompetanse på videregående skoles nivå for å sikre seg en trygg tilknytning til arbeidslivet og demokratisk deltakelse i samfunnet.

Fag- og yrkesopplæring er den formelle utdanningsveien som står nærmest på arbeidslivet. Og antas derfor å være godt egnet som inkluderingstiltak der hensikten er at den enkelte skal komme raskt i jobb.

- LO har for eksempel foreslått at arbeidsmarkedstiltakene må kunne romme mer innslag av formell videregående utdanning enn er vanlig i dag, understreket Tinnlund.

- Men hvordan kan vi ivareta inkludering og imøtekomme høye krav til faglig kompetanse gjennom en og samme utdanning?

Arbeidsgivere vil ha fagarbeidere med spesialisert kompetanse fra høyere yrkesfaglig utdanning i fagskole.

- Mange melder om behov for mer kompetanse, doble fagbrev, fagarbeidere som både behersker sitt eget fag grundig, men også kan samarbeide på tvers i kompetanseteam – gjerne med engelsk som arbeidsspråk eller kan uttrykke seg skriftlig på en helt annen måte enn tidligere.

- Dette skal utredes i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring og bør være av interesse for Lied-utvalget, sa Trude Tinnlund.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler