Landsorganisasjonen i Norge

Forskning

Foreslår nytt arbeidslivsforskningsprogram

Forskning på arbeidslivet, og forskning på den norske arbeidslivsmodellen i sær, er for lite prioritert i dagens Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning mener LO. LO er sterkt imot forslaget fra regjeringens ekspertgruppe om å flytte 2 mrd kroner til fremragende forskningsmiljøer fra eksisterende forskningsområder. LO mener tvert imot at målet om relevans i forskningen må styrkes. - LO foreslår derfor et nytt forskningsprogram ”Arbeidsliv 2030”, sier LOs førstesekretær Julie Lødrup.

Publisert 18.09.17, endret19.09.17 Av: LO - Informasjons- og rådgivningsavdelingen

Arbeidsliv 2030 er forslag om et nytt nasjonalt og partsbasert forskningsprograminitiativ mellom arbeidslivets hovedorganisasjoner og myndighetene, sentralt og regionalt. LO foreslår at programmet skal gå i perioden 2019-2030.

- Gjennom forskning på partsbasert medvirkning vil vi få økt kunnskap om utvikling og omstilling av norsk arbeidsliv. Hovedfokuset skal være forskning på økt produktivitet og verdiskaping.

På samme måte som Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning har definert noen mål for forskningspolitikken, mener LO at regjeringen også må definere noen overordnede mål for høyre utdanning.

LOs førstesekretær understreker at LO tidligere har uttalt seg positiv til regjeringens arbeid med å utvikle en langtidsplan og ambisjonene om å bygge gode forsknings- og utdanningsmiljøer.

- Arbeidet med en langtidsplan vil i seg selv bidra til å sikre større grad av langsiktighet og forutsigbarhet i forskning og høyere utdanning. Det er veldig gledelig og selvsagt noe vi støtter opp om, sier Lødrup

Les LOs høringsinnspill til revidering av Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning

Flere aktuelle saker

Se alle artikler