Landsorganisasjonen i Norge

Trude Tinnlund i LOs ledelse Foto: Trond Isaksen

Et viktig løft for yrkesfaglærerne

I går lanserte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Yrkesfaglærerløftet. - En viktig brikke i arbeidet for økt satsning på yrkesfag, sier Trude Tinnlund i LOs ledelse.

- LO har, sammen med NHO, vært pådrivere for at et løft for yrkesfaglærere skal prioriteres. Vi er fornøyde med at regjeringen nå følger opp med en rekke tiltak som er i tråd med det organisasjonene i arbeidslivet mener, fortetter Tinnlund.

Yrkesfaglærerløftet
Kunnskapsministeren lanserte yrkesfaglærerløftet på Ammerudhjemmet to dager før statsbudsjettet 2016 legges fram. Med seg hadde han lovnaden om 20 millioner kroner til gjennomføring av de tiltakene som ligger i løftet. Statsråden pekte på tre mål med satsningen: Bedre undervisningskvalitet, økt rekruttering og utvikling av yrkesfaglærernes kompetanse.

Trenger flere yrkesfaglærere
LO-sekretær Trude Tinnlund mener tiltakene treffer og at det er spesielt viktig at flere fagarbeidere velger å bli lærere.

- Ved sju av ni utdanningsprogrammer er halvparten av yrkesfaglærerne over 50 år. Det er alarmerende, sier Tinnlund. NHO og LO har, gjennom Krafttak for yrkesfag, etterlyst en aktiv nasjonal dugnad for å sikre bedre rekruttering til yrkesfaglærerrollen. 

Krafttak for yrkesfag

Under Arendalsuka i august la LO og NHO fram et felles politikkdokument for fag- og yrkesopplæringen. Målsettingen er høy kvalitet og at unge og voksne skal sikres en samfunnsnyttig utdanning som utvikler selvstendige og faglig dyktige fagarbeidere som kan bidra til verdiskaping i et omskiftelig arbeidsliv.

LO/NHO: Krafttak for yrkesfag

I dokumentet lanserer organisasjonene 16 tiltak som vil styrke utdanningen. "Det må rekrutteres flere yrkesfaglærere" er ett av dem.

- Dette handler også om statusen til yrkesfag. Vi må få unge til å se at en yrkesfag er like bra som å søke på studiespesialiserende. Vi kan starte med å slutte å alltid snakke om yrkesfag og frafall i samme setning, avslutter LO-sekretær Tinnlund. 

Yrkesfaglærerløftet inneholder følgende tiltak:         

 • Videreføre stipendordningen som skal kvalifisere ansatte i undervisningsstillinger som mangler lærerutdanning. Lærere som skal ta yrkesfaglærerutdanning, er en del av målgruppen.
 • Tilpasse stipendordningen slik at skolen kan rekruttere nye lærere der det er behov. Ordningen vil gjelde for personer som ønsker å ta en yrkesfaglærerutdanning og bli lærere, men som ennå ikke er ansatt i skolen.
 • Opprette flere PPU-plasser for kandidater med teknologisk fagbakgrunn. Dette vil gjøre det lettere å ta en yrkesfaglærerutdanning.
 • Inkludere yrkesfaglærere ved en eventuell utvidelse av utprøvingen av karriereveier for lærere.
 • Arbeide for å stimulere flere fagarbeidere til å velge karriere som yrkesfaglærer gjennom gode overgangsordninger og fleksible utdanningsløp. 
 • Arbeide for at yrkesfaglærerutdanning skal tilbys i tett samarbeid med skoleeiere for å møte skolens behov for lærerkompetanse.
 • Gjennomføre en kartlegging av kompetanseutviklingsbehovet blant yrkesfaglærere.
 • Gi flere yrkesfaglærere gode tilbud om kompetanseutvikling gjennom å utvikle nye, mer relevante tilbud. 
 • Videreføre bruken av hospiteringsordningen i fag- og yrkesopplæringen slik at flere lærere og instruktører kan delta.
 • Videreføre ordningen der yrkesfaglærere kan få faglig oppdatering i regi av arbeidslivet.
 • Vurdere å utvide kompetansehevingstilbudet Vurdering for læring ved å lage en egen modul som er skreddersydd for fagopplæringen.
 • Gi yrkesfaglærere mulighet til å ta videreutdanning i fellesfag ved å delta i Kompetanse for kvalitet.
 • Gjøre etter- og videreutdanningsmateriell for instruktører mer tilgjengelig.  
 • Vurdere behovet for kompetanseutviklingstilbud for prøvenemnder.

 

 

 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler