Landsorganisasjonen i Norge

Fagskole
- Den nye loven om fagskoler bør åpne for opprykk til faghøyskoler, sier LO-sekretær Trude Tinnlund.

Bør åpne opp for etablering av faghøyskoler

- LO mener den nye loven om fagskoler skal åpne for opprykk til faghøyskoler. På den måten kan fagskolen få mer reell status som høyere yrkesfaglig utdanning, sier LO-sekretær Trude Tinnlund. I dag avga LOs sekretariat sin høring i til utkast til ny fagskolelov.

En opprykkordning for fylkeskommunale fagskoler til statlige faghøyskoler kan gjøres etter fastsatte kriterier noe tilsvarende dagens opprykkordning fra høyskole til universitet. Kunnskapsdepartementets forslag til nivåplassering av fagskolene i formålsparagrafen og forslag til omregning av studiepoeng internasjonalt ikke er i tråd med intensjonene i fagskolemeldingen som ble vedtatt før sommeren.

- Stortinget var tydelig på at fagskoleutdanning nå skal være høyere yrkesfaglig utdanning og at en slik utdanning skal gi studiepoeng. Den nye fagskoleloven må være i tråd med Stortingets ønske om nettopp dette.

LO har i forslaget til ny fagskolelov fått gjennomslag for mange av de endringene som er nødvendige for å styrke fagskolene.

- Dette gjelder særlig å gi fagskolene reell anerkjennelse som høyere yrkesfaglig utdanning, men også at fagskolene skal få studiepoeng, styrking av studentenes rettigheter, representasjon i fagskolerådenes styringsorgan og at fagskolene nå skal få et ansvar for å legge til rette for studentorgan. Det er selvsagt gledelig, sier Trude Tinnlund.

Les LOs høringssvar

 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler