Landsorganisasjonen i Norge

LO-sekretær Trude Tinnlund talte i dag til landsmøtet i Skolens Landsforbund Foto: Trond Isaksen

Bidratt til å forme utdanningspolitikken

- Dere har bidratt til å forme en utdanningspolitikk for det moderne Norge som ivaretar våre demokratiske og egalitære tradisjoner, sa LO-sekretær Trude Tinnlund i sin tale til landsmøtet i Skolenes Landsforbund i dag.

LO-sekretæren snakket om utdannings- og kompetansepolitikk

- LO har som kjent medlemmer i hele arbeidslivet, i alle yrkes- og utdanningsgrupper. Vi er tett på utviklingen i arbeidslivet og kan raskt fange opp nye utviklingstrekk og endringer i kompetansebehov. Vi kjenner derfor på et særlig ansvar for å se helheten i kompetansepolitikken. 

- Kompetansepolitikk favner bredt. Skal vi følge OECDs tilnærming dreier det seg om å utvikle ferdigheter, ta ferdighetene i bruk gjennom høy inkludering i arbeidslivet, og det handler om å legge til rette for at kunnskap og kompetanse tas mest mulig effektivt i bruk på arbeidsplassene. 

- Det handler om å forvalte humankapitalen best mulig. Særtrekk i arbeidslivet (den norske modellen) gjør at Norge og Norden er kjent for å ha lyktes særlig godt i dette. Det gjelder altså forvaltningen av både kunnskap og arbeid, og kanskje nettopp noe av det viktigste er samspillet mellom dem, sa Trude Tinnlund.

Les talen i sin helhet her (sjekkes mot fremføring)

Flere aktuelle saker

Se alle artikler